Skal vi klare jeres lønadministration?

Det kan omhandle følgende:

  • Udarbejdelse af lønsedler
  • Indberetning og afregning af A-skat og øvrige offentlige bidrag
  • Kørselsregnskab og rejseafregninger
  • Til- og framelding til firmapensionsordninger
  • Udarbejdelse af årlige lønoplysningssedler
  • Opgørelse af feriepenge og indberetning til Feriekonto
  • Lønnen skal udbetales til tiden samt afregning af skat mm. indenfor de fastsatte tidsrammer
  • Endvidere kan vi sikre fortrolighed omkring virksomhedens gage

 

Kontakt os

Inca Koncernen
Vestergade 10 - 12
DK-8900 Randers C
CVR DK 37845574

E-mail: inca@inca.dk
Tel: +45 53 73 87 99

Følg os

© 2018 Inca.dk