Nyheder

15808409-trods-faldende-indtgter-overskud-til-danske-bank-kvartalsregn
Skrevet den 19.12.2016

Danske Bank åbner ny iværksætterafdeling

Efter nytår slår Danske Bank dørene op til en ny iværksætterafdeling for opstartsvirksomheder. Under navnet »Danske Bank Growth« barsler Danske Bank med en særskilt afdeling for opstartsvirksomheder med digitale forretningsmodeller. Det skriver Børsen.

Download

 

_ko-illu-dansk-sl__1016929w

Skrevet den 15.11.2016

Friske tal: Det går bedre med dansk økonomi, end man troede.

Danmarks Statistik korrigerer for prisudvikling, og BNP de seneste år var noget større, end tidligere opgjort.

Fremgangen i dansk økonomi er større end tidligere opgjort, viser friske beregninger fra Danmarks Statistik.
Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,9 procent i 2013, 1,7 procent i 2014 og 1,6 procent i 2015 efter en korrektion for prisudviklingen, skriver statistikbanken på sin hjemmeside. Sammenlignet med den forudgående offentliggørelse er væksten i BNP justeret op med henholdsvis 1,1 procentpoint, 0,4 procentpoint og 0,6 procentpoint.

Download

 

Skrevet den 31.03.2016

»Vækstkrise«: Danmarks økonomi gik næsten i stå i slutningen af 2015

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det går langsomt med opsvinget.

Det gik en smule dårligere for Danmark i 2015 end tidligere opgjort. Det viser det nationalregnskab, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. Væksten i årets fire sidste måneder, fjerde kvartal, var på sølle 0,1 procent, en nedjustering fra tidligere estimater med 0,1 procentpoint. Det giver en vækst i hele 2015 på 1,2 procent.

»Især husholdningernes forbrug bidrog positivt. Vareeksporten, investeringerne og det offentlige forbrug bidrog også positivt til årsvæksten, mens eksporten af tjenester bidrog negativt«, skriver Danmarks Statistik.

Download